CBR maakt troep van medische dossiers

Dat het CBR een zieke organisatie is die al jaren vruchteloos probeert haar simpele taak - rijbewijzen uitgeven - op orde te krijgen wisten we al. Dat mensen soms een jaar moeten wachten voor ze het rijbewijs krijgen waarop ze recht hebben - niemand kijkt er meer echt van op.

Maar nu blijkt dat het nog erger kan: het CBR stopt met regelmaat de medische gegevens van de ene aanvrager in het dossier van een andere aanvrager.

Voor zover bekend zijn in 71 gevallen medische gegevens van cliënten toegevoegd aan de verkeerde dossiers, ontdekte het AD. Het gaat om onderzoeken van specialisten, formulieren van huisartsen, adresgegevens en burgerservicenummers. Mogelijk is er veel vaker geblunderd, erkent het CBR. De verwisselingen betreffen de maanden januari tot en met juni en kwamen aan het licht bij steekproeven, door meldingen van cliënten en door CBR-personeel dat de medische dossiers behandelt.

In 21 gevallen kreeg het CBR verontruste telefoontjes van mensen die andermans persoonlijk en medische gegevens konden inzien als ze inlogden op Mijn CBR. In 50 gevallen ontdekte het CBR zelf de fout.