Ayatollahs gaan naar school

Politiek
door Admin
vrijdag, 27 november 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Religieuze autoriteiten in Iran gaan de greep op de scholen verstevigen. Doel: westerse invloeden moeten worden teruggedrongen.
In juni dit jaar is er heftig geprotesteerd tegen het zittende regime ten tijde van de presidentsverkiezingen en de machthebbers moesten er keihard op inslaan om in het zadel te blijven.
Er zijn redenen om aan te nemen dat onder invloed van westerse media allerlei subversieve ideeën het land zijn binnengekomen die niet stroken met de leer van de Islamtische Revolutie van 1979.
Daarom worden internetsites geblokkeerd, worden vrije media het zwijgen opgelegd en gaan de spreekbuizen van de staat (krant, radio, tv) op volle kracht voorwaarts.
Ook worden de westerse invloeden op de scholen gehekeld en de Revolutionaire Garde heeft al te kennen gegeven dat de 'oude waarden van de revolutie' opnieuw zullen worden verbreid. Waarbij de clerus inmiddels weer de controle over de scholen moet krijgen.
Het ministerie van Onderwijs heeft al meegedeeld dat de geestelijken beschikbaar zijn voor collectieve gebeden op scholen. En ook klaarstaan om vragen omtrent religieuze zaken te beantwoorden.
Dat deze methode vrucht zal afwerpen, hoeft nauwelijks betoog. Wie kijkt naar de geschiedenis van het bijzonder onderwijs in Nederland, kent het antwoord.
Bron(nen): Breitbart