CPB: Bezuiniging op de zorg wordt fiasco

Politiek
door Monique Smitsdonderdag, 08 september 2011 om 00:00
welingelichtekringen header 1
De bezuiniging op de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten dreigt op een fiasco uit te lopen. Er komen hoe dan ook de banen van zo'n 4000 professionele zorgverleners op de tocht te staan. Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) uitgerekend. Het schrappen in de pgb’s (persoonsgebonden budgetten) levert 300 miljoen euro minder op dan het kabinet had berekend, en zonder veel verlies van kwaliteit zelfs bijna 900 miljoen euro minder. Van de geplande bezuinigingen zou volgens het CPB nagenoeg niets overblijven.
Ouderen, langdurig zieken en gehandicapten mogen van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) niet langer zelf hulp inkopen. Dat kost volgens haar de gemeeenschap veel te veel geld. Maar de gevolgen van haar plan kost waarschijnlijk evenveel of nog meer. Het AD bezit een nog vertrouwelijke conceptnotitie van het CPB. Daarin staat dat ook de betaalde banen van tienduizenden (mantel)zorgverleners op de tocht staan. Verder verdwijnen minstens 4000 arbeidsplaatsen van professionele hulpverleners.
Bron(nen): AD