David Cameron leidt smadelijke nederlaag over Syrië

Politiek
vrijdag, 30 augustus 2013 om 7:54
welingelichtekringen header 1
Het Britse Lagerhuis heeft premier David Cameron donderdagavond laat een fikse tik gegeven. Cameron had een zeer voorzichtige motie ingediend over de mogelijkheid om in te grijpen in Syrië, maar zelfs die zeer voorzichtige motie haalde het niet. Net als in Nederland voelt een meerderheid van het Lagerhuis vooralsnog weinig voor militair ingrijpen. In het voorstel van de regering stond dat de VN-Veiligheidsraad, waar Groot-Brittannië deel van uitmaakt, de bevindingen van de wapeninspecteurs afwacht, voordat eventueel tot een militaire interventie in Syrië wordt besloten. Ook kreeg het parlement van de regering de verzekering dat er dan nog eens gestemd werd, voordat tot daadwerkelijk ingrijpen zou worden overgegaan. Maar ondanks al die voorwaarden stemden 285 leden tegen de motie en 272 voor. Cameron zei na de stemming dat hij zal handelen conform die motie en dat betekent dat er van Engelse steun of deelname aan ingrijpen in Syrië voorlopig geen sprake kan zijn. De uitslag van de stemming heeft alles te maken met de kater die de Britse politiek nog altijd heeft van de wijze waarop toenmalig premier Tony Blair steun verwierf voor ingrijpen in Irak. Dat was op basis van de bewering dat vast stond dat Saddam Hoessein massavernietigingswapens had. Die had hij niet en toch deed Engeland mee aan de oorlog. Het gevolg van de stemming is dat Engeland voor het eerst sinds mensenheugenis moet breken met het buitenlands beleid van de Verenigde Staten. Engeland doet niet mee, dus de VS staan er vrijwel alleen voor.