Der Spiegel: interview met Geert Wilders- speciaal voor Maxime & Bleker de hele tekst

Politiek
zondag, 07 november 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Interview met Geert Wilders. Nog niet gratis online Der Spiegel: Waarom komt u 65 jaar na Hitler met een religieus en racistisch recept? Wij zijn niet voor religieuze beperkingen en al helemaal niet voor rassenbeperking. Wij hebben ook geen moeite met moslims, maar met de Islam. En dat vinden veel Nederlanders kennelijk juist, want we zijn bijna de grootste partij van het land Wat heeft u nou eigenlijk precies tegen de Islam Het grootste probleem van Europa is het cultuurrelativisme. We weten niet meer waar we trots op moeten zijn. De zogenaamde liberalen en linksen hebben ons in de waan gebracht dat alle waarden gelijk zijn. Gelijkwaardig dan? Het Duitse woord 'Leitkultur' zegt het in een woord. We moeten trots zeggen dat onze cultuur beter is. Als je dat zegt ben je geen racist, Nazi of vreemdelingenhater. Zo noemen ze ons omdat we vaststellen dat de Islam een gewelddadige en totalitaire ideologie is, zoals het fascisme en het communisme. De Islam brengt onze vrijheid in gevaar." Waarom vindt u het nodig om mensen met een andere religie weg te zetten Als je de traditie van Jodendom, christendom en humanisme vergelijkt, dan hoeft je geen Einstein te heten om het verschil te zien. Kent u een moslimland in het midden oosten waar een rechtstaat is en onafhankelijke pers? Waar ongelovigen, vrouwen, homo's kunnen doen en laten wat ze willen? In het westen hebben mensen hun leven opgeofferd om die vrijheden te bereiken en te bewaren. Religies kunnen veranderen door mensen. Is dat zo ook niet gegaan met het katholicisme? Maar weet u hoelang dat heeft geduurd? Ik wil de Islam ook niet verbieden. Ik wil alleen minder Islam n Europa. Omdat de Islam geen ruimte laat voor discussie. Neemt het Jodendom. Over de uitleg van de Talmud wordt eindeloos gesproken door de joden. Bij de islam moet je ieder woord letterlijk geloven, want anders ben je een afvallige. En u weet wat daarvoor de straf is: de dood. U leeft zwaar bewaakt. Wanneer spreekt u eigenlijk de mensen voor wie u opkomt? In de verkiezingstijd ben ik wel degelijk op straat geweest. Maar inderdaad: omgeven door erg veel politie. Dat kost de Nederlanders een hoop geld Het alternatief is dat iemand als ik niet meer kan deelnemen aan het politieke debat. Ik krijg mijn vrijheid nooit meer terug, maar dat is de prijs die ik wil betalen. U vindt het vooral fijn als u voor opschudding zorgt De mensen houden van me of haten me, Er zit niets tussenin. Wij zijn een gevaar voor de politieke elite. Maar ze zullen ons niet klein krijgen. Kijk maar naar uw eigen Angela Merkel, die mij probeert na te doen. Merkel is bang, omdat uit opinieonderzoek blijkt dat een aansprekende politicus zoals ik met deze standpunten in Duitsland 20 procent van de stemmen kan halen. En dan bedoel ik een persoonlijkheid zonder nazi-achtergrond. Merkel heeft dat door en heeft de multiculturele samenleving alvast voor mislukt verklaard. Maar ze zegt ook : de islam hoort bij Duitsland Maar de meeste Duitsers keren zich af van uw president die zei dat de Islam een deel van Duitsland is. Wat wij in Nederland al achter de rug hebben, gebeurt nu ook bij u: die politieke elite is in paniek. U vergelijkt de Koran met Mijn Kampf. Heeft u dat laatste boek eigenlijk gelezen? Ja, maar niet helemaal. Maar er is in de Koran meer antisemitisme dan in Mein Kampf. En meer principieel: het zijn boeken met een totalitair doel, die geen ruimte laten voor andere meningen. Het fascisme, het communisme, de islam, zijn een pot nat. Uw eigen principe is blijkbaar: hoe sterker de vergelijking, hoe vetter de koppen Aan krantenkoppen heb ik niets. Mij gaat het slechts om de Waarheid. In ieder geval is het u gelukt de samenleving te splijten. Hier in Den Haag komt bijna de helft van de mensen van een moslimachtergrond. En u wilt de Koran verbieden. Mein Kampf is bij ons ook verboden. En in de Koran wordt meer haat en geweld gepredikt dan in Mein Kampf. Als mijn linkse collega's logisch nadachten zouden ze de Koran ook willen verbieden. Houdt u het voor mogelijk dat er ook in de Bijbel wordt opgeroepen tot geweld. Er staat bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament "Breng me nu die vijanden hier die mij niet als koning wilden, en steek hen voor mijn ogen neer."? In het Oude Testament zijn inderdaad zulke passages, maar in het Nieuwe Testament al amper. Maar bovendien: moslims geloven dat de Koran letterlijk het woord Gods is. het is geschreven als bevelen. Alleen daarom al is het onzin het christendom daarmee te vergelijken. U kent het boek van Thilo Sarrazins (SPD-er en ex-bankdirecteur die niet houd van moslims, red). Vindt u ook dat er genetische gronden zijn waarom sommige volkeren minderwaardig zijn? Dat zijn denkbeelden die ik niet deel. Ik vindt dat alle mensen die zich bekkenen tot onze waarden, onze wetten, onze grondwet, volwaardige medeburgers kunnen zijn. Ik ga verder: de meerderheid van de Europese moslims zijn mensen zoals jij en ik, die leiden een normaal leven, hebben een normale baan en willen het beste voor hun kinderen. Waar ik een probleem me heb is de groeiende invloed van een ideologie die ons onze vrijheid zal kosten. Met extreem rechtse partijen wil ik niets te maken hebben. Zoals met Le Pen en de Engelse BNP. U zegt geen extremist te zijn maar u wilt wel een belasting heffen van 1000 euro op hoofddoekjes. Een Kopflumpensteuer. Daarvoor bleek in het Nederlandse parlement geen meerderheid. Mij gaat het om het grotere geheel. Maar iedere keer begint men hier weer over. Was die Kopflumpensteuer dan een slechte grap? Nee geen grap. Een van de vele voorstellen die we hebben gedaan. We zijn nu de steun pilaar van een minderheidsregering. En daardoor zal binnenkort de Burka verboden zijn en zal de immigratie sterk teruglopen. We zijn momenteel zeer succesvol. Waar moeten Nederlandse moslims op rekenen? Als je je niet aanpast wordt je teruggestuurd? Nee, terugsturen doen we alleen de criminelen. De minister van integratie heeft in het jonge verleden hele nare dingen over u gezegd. Als ik niet wil samenwerken met mensen die mij uitschelden, dan kan ik wel ophouden. Leers en ik hebben een goed gesprek gehad en ik beoordeel hem op zijn daden.
Schaamt u zich wel een voor de haar die u veroorzaakt? Ik veroorzaak geen haat. ik maak gebruik van de mogelijkheden van de democratie. De Oostenrijkse FPO van Haider  werd destijds in Europa nog het leven zuur gemaakt met een boycot. Nu gebeurd er niet.
Europa kan maar beter aan ons geluid wennen. We zuilen in Europa niet de laatste partij zijn, met deze gedachten. U bent fel tegen de toetreding van Turkije. Want vind u van het EG-lidmaatschap voor moslim staten als Bosnië en Kosovo? Dat is in het gedoogakkoord niet geregeld. Maar de PVV is tegen iedere uitbreiding van de EU. Maar we zijn mordicus tegen Turkije als lid. Dat zou een Trojaans paard zijn in de EU. U bent de alleenheerser in uw partij. Blijft dat zo?
We gaan in de fractie daarover praten. Waar het mij om gaat is dat de partij niet gegijzeld kan worden door de verkeerde leden
(zeer bescheiden ingekort. Verkrijgbaar in de kiosk vanaf maandag)
Bron(nen): Der Spiegel