Er komt geen kilometerheffing, want er zijn geen files

Politiek
maandag, 29 oktober 2012 om 7:54
welingelichtekringen header 1
Het kabinet Rutte-II zal geen kilometerheffing invoeren. Volgens Haagse bronnen is er tot 2020 geen noodzaak een heffing in te voeren, want door investeringen in asfalt en een verwachte lage economische groei blijft de filedruk beperkt. Dat meldt de NOS. De PvdA wilde graag een kilometerheffing voor personen- en vrachtverkeer en had dat ook in het verkiezingsprogramma opgenomen. De VVD zag niets in het belasten van automobilisten per gereden kilometer. De Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA komen maandagochtend bijeen om het concept-regeerakkoord te bespreken. Begin deze maand werd een andere maatregel die automobilisten zou treffen geschrapt; de forenzentaks. Die zou per 1 januari worden ingevoerd. De maatregel uit het Kunduz-akkoord hield in dat werknemers belasting moesten gaan betalen over de vergoeding voor de kosten voor woon-werkverkeer. De kilometerheffing in Nederland was een plan voor het invoeren van een financiële heffing voor gemotoriseerd verkeer op basis van het aantal gereden kilometers. Het tarief per gereden kilometer zou afhangen van het tijdstip (spits/nacht) en de locatie waarop gereden wordt. Zo kan het gebruik van drukke wegen op drukke momenten worden ontmoedigd. De heffing kan verder gedifferentieerd worden naar verbruik en uitstoot van verschillende voertuigen, om zo milieuvriendelijkere voertuigen te stimuleren. Voor het opleggen van een kilometerheffing moet de overheid beschikken over gegevens ten aanzien van het aantal gereden kilometers per voertuig. De introductie werd voorzien na 2012.