Geld voor ontwikkelingshulp met een truc verder verlaagd

Politiek
vrijdag, 12 juli 2013 om 6:58
ontwikkelingshulp
Het budget dat beschikbaar is voor hulp aan arme landen, vorige jaar al met een miljard verlaagd, gaat met een truc nog eens 250 miljoen naar beneden. Ontwikkelingsgeld mag voortaan ingezet worden om militaire missies en soldaten te betalen. Vanaf 2014 wordt jaarlijks 250 miljoen euro beschikbaar gesteld uit de begroting van PvdA-minister Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) voor vredesmissies en 'crisisbeheersingsoperaties', zoals de ISAF-missie in Afghanistan, 'anti-piraterijoperaties' in Afrika en 'internationale terrorisme- en criminaliteitsbestrijding'. Dit staat in een conceptbrief van het kabinet aan de Tweede Kamer, die in het bezit is van de Volkskrant. Het is een duidelijke overwinning voor de VVD, die vanaf het begin voorstander was van deze besteding van ontwikkelingsgeld. In de brief staat nu dat het budget bedoeld is voor de 'bescherming van de burgerbevolking, het voorkomen of beheersen van humanitaire crises en het bevorderen van duurzame veiligheid en stabiliteit'. Huidige militaire missies in onder meer Afghanistan, Zuid-Soedan en Somalië worden beschouwd als goede voorbeelden van operaties die uit het BIV-fonds betaald kunnen worden.