Hoe kon Hitler zo populair worden?

Politiek
door Tessel in t Veldwoensdag, 14 november 2012 om 14:48
welingelichtekringen header 1
Vreemd, haatdragend, inadequaat maar tóch geliefd bij miljoenen intelligente mensen. Historicus Laurence Rees bespreekt in zijn boek ‘The Dark Charisma of Adolf Hitler’ hoe het mogelijk is dat één van de meest beruchte leiders uit de geschiedenis zo'n aantrekkingskracht kon hebben.
Hoe kon Hitler uitgroeien van middelmatig man tot de machtigste man van Europa? Rees stelt dat daar twee elementen aan bijdroegen: de historische omstandigheden (de nasleep van WOI en de economische crisis) en de aard van het leiderschap van Hitler.
Hitlers leiderschap was quasi religieus en spiritueel. Hij zag zichzelf als iemand met een persoonlijke missie, voortgestuwd door de geschiedenis. Mensen voelden zich verbonden met de gevoelens van haat en angst die Hitler zelf voor de WOI veelvuldig had ervaren. In moeilijke tijden grepen intelligente mensen naar Hitlers onconventionele leiderschap omdat hij hun angsten, hoop en verlangens om anderen de schuld te geven wist te kanaliseren in een spirituele en politieke beweging. Met hemzelf als speerpunt.
Rees stelt dat dit zeker een waarschuwing is in de huidige tijden.
Bron(nen): Amazon BBC