Iemand ophangen in een rolstoel, Pakistan gaat het proberen

Politiek
zondag, 23 augustus 2015 om 7:16
welingelichtekringen header 1
Abdul Basit (47) is in Pakistan veroordeeld voor een moord die hij in 2009 pleegde. In 2010 kreeg hij TBC in de cel en omdat zijn ziekte slecht werd behandeld raakte hij verlamd vanaf zijn middel en is hij permanent bedlegerig. Nu gaat de overheid hem ter dood brengen. Daartoe zal hij met een rolstoel naar de galg worden gebracht, maar hoe het dan verder moet is nog niet helemaal duidelijk. Bij ophanging komt het er op aan precies de goede lengte touw te gebruiken. Als dat goed gaat sterft de gehangene zeer snel en dus min of meer netjes. Hoeveel touw nodig is voor Basit in zijn rolstoel weet niemand, dus het kan een onaangename en langdurige doodstrijd worden. Mensenrechtenorganisaties pogen de regering tot in zicht te brengen. Maar dat gaat vermoedelijk niet lukken. Als je veroordeeld bent om te worden opgehangen, wordt je opgehangen. Dus Basit zal hangen, vanuit zijn rolstoel