Kerncentrales, kinderopvang en klimaat: dit staat er in het regeerakkoord

Politiek
woensdag, 15 december 2021 om 15:04
anp 442124649
Er ligt een regeerakkoord van toch nog 50 pagina's. Het zijn er geen 70 zoals vorige keer, maar het beloofde dunnetje is het ook niet geworden. Wat staat erin?
KlimaatEr komt een klimaatfonds van 35 miljard euro met als doel 55 procent CO2-reductie in 2030. Het kabinet durfde hierbij de woorden 'koploper van Europa' in de mond te nemen, terwijl dit gewoon in de Green Deal van de Europese Commissie staat. En om dat doel te halen, wil het kabinet ook nog eens twee kerncentrales gaan bouwen.
WonenEr worden tot 100.000 woningen per jaar gebouwd. Tot wil zeggen maximaal, het kunnen er dus ook minder worden. Er moeten 'bindende prestatieafspraken' komen met corporaties, maar die zijn er nog niet. Zeker twee derde van de woningen worden betaalbare huurwoningen en koopwoningen tot aan de grens van de Nationale Hypotheekgarantie.
Er moeten verder 15.000 tijdelijke woningen per jaar komen tegen de hoogste nood voor daklozen, arbeidsmigranten en studenten.
KinderopvangDe kinderopvang wordt dan toch bijna gratis. De vergoeding is 95 procent met de ambitie er 100 procent van te maken.
MinimumloonHet minimumloon wordt stapsgewijs met 7,5 procent verhoogd. Dat is dus bij lange na niet de 14 euro per uur waar de linkse partijen voor pleitten.
InfrastructuurHet kabinet wil rekeningrijden in 2030 invoeren, maar zulke plannen zijn er al heel vaak geweest en ook nu worden ze vooruit geschoven.
Verder moet de vliegbelasting omhoog, maar onduidelijk is met hoeveel.
LeenstelselHet leenstelsel wordt zoals verwacht afgeschaft.
ZorgDe zorgsalarissen worden verhoogd. Er komt een flexibele opschaling van de ic-capaciteit met name op personeel vlak. De btw op groente en fruit gaat naar nul en er moet een suikertaks komen.
Medisch-ethische thema'sHet struikelblok waarom de formatie zoveel vertraging opliep: D66 wilde niet met de ChristenUnie vanwege medisch-ethische thema's. De oplossing blijkt eenvoudig: het wordt een vrije kwestie in de Kamer.
Defensie en ontwikkelingssamenwerkingEr gaat meer geld naar defensie en ontwikkelingssamenwerking, maar nog steeds niet genoeg om aan de internationale normen van onder meer de NAVO te voldoen.