Maak kennis met de beulen

Politiek
door Admin
maandag, 20 juli 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Hoe kon het zover komen dat de Amerikanen overgingen tot het martelen van vermeende Al-Qaidaleden? Een huiveringwekkend en tegelijkertijd genuanceerd antwoord biedt The Washington Post, dat tot in detail heeft gereconstrueerd hoe het verhoor van Abu Zubaida in 2002 is verlopen. Op Zubaida is 83 keer waterboarding toegepast, de marteltechniek waarbij een gevangen de indruk krijgt dat hij verdrinkt. Eerder meldde The Washington Post dat het martelen van Zubaida geen belangrijke informatie heeft opgeleverd, maar dat weet de krant na de uitgebreidere reconstructie niet meer zo zeker. Nadat hem langdurig slaap was onthouden heeft Zubaida volgens CIA-medewerkers informatie gegeven die tot de aanhouding van twee belangrijke Al-Qaidafiguren heeft geleid. Hoofdrolspeler in het hele verhaal is James Mitchell, een gepensioneerde klinisch psycholoog die op contractbasisi nog opdrachten voor de CIA uitvoerde. Mitchell was degene die tijdens een cruciale bijeenkomst in april 2002 harde verhoormethodes voorstelde, en het initiatief naar zich toetrok. Zubaida werd in een geheime gevangenis in Thailand verhoord, waar de verhoormethodes stapsgewijs harder werden. Dat leidde steeds tot flinke discussies onder de Amerikanen. Onder meer FBI-medewerkers protesteerden tegen de toegepaste technieken. Nadat Zubaida gedurende vier of vijf dagen was 'gewaterboard', was ook Mitchell ervan overtuigd dat de gevangene was gebroken en geen informatie meer achterhield. Vanuit het hoofdkwartier van de CIA kwam echter de opdracht door te gaan met waterboarding, maar Mitchell verzette zich. Hij vroeg zijn superieuren zelf te komen kijken in Thailand, wat ook gebeurde. Zubaida werd nog één keer gewaterboard, waarna iedereen het eens was dat meer martelingen zinloos waren.