Volkskrant: Borghouts moet weg

Politiek
door Admin
donderdag, 11 juni 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Een snoeihard hoofdredactioneel commentaar vandaag in de Volkskrant over de politieke crisis in de provincie Noord-Holland, waar het bestuur (College van Gedeputeerden) is afgetreden, maar commissaris Harry Borghouts gewoon blijft zitten. "Borghouts (GroenLinks) speelt samen met VVD-gedeputeerde Hooijmaijers de hoofdrol in de affaire van het roekeloos bankieren met Lehman Brothers en Landsbanki, dat Noord-Holland vrijwel zeker 78 miljoen euro gaat kosten. Niet alleen blijven de twee bestuurders ontkennen in gebreke te zijn gebleven, zij verzetten zich ook tegen de conclusies van het onderzoek dat door Provinciale Staten is uitgevoerd. Uit dat rapport blijkt dat Gedeputeerde Staten zich niet hebben gehouden aan de provinciale Verordening Financieel Beheer en aan hun eigen financieringsregels. Het toezicht op de betrokken ambtenaren – die niet  waren toegerust voor hun  taak –   was volstrekt onvoldoende, waarvoor gedeputeerde Hooijmaijers de eerste verantwoordelijkheid droeg. Maar de onderzoekscommissie maakt ook commissaris Borghouts  het verwijt dat hij persoonlijk als controleur is tekort geschoten. De verdediging van Borghouts dat hij en zijn mede-bestuurders geen blaam treft, overtuigt niet. In de komende Statenvergadering  zal hij alsnog tot inkeer moeten komen.  Noord-Holland kan zich geen commissaris veroorloven die zijn kop in het zand blijft steken." Update: Een meerderheid van Provinciale Staten in Noord-Holland vindt dat Borghouts ook moet opstappen, zo blijkt uit een rondgang van de NOS (zie tweede link).