Waar moet je op stemmen? Geen enkele partij haalt klimaatdoelstelling Parijs

Politiek
dinsdag, 29 november 2016 om 8:52
welingelichtekringen header 1
Mocht je het klimaat een belangrijk item vinden bij de verkiezingen, dan heb je een probleem. Geen enkele partij in Nederland voldoet aan het klimaatakkoord van Parijs. Daar werd eind vorig jaar afgesproken dat de aarde maximaal 2 graden mag opwarmen en dat landen streven naar een opwarming van hooguit 1,5 graad. Het Planbureau voor de Leefomgeving rekende uit wat daarvoor moet gebeuren in Nederland: de uitstoot van broeikasgas moet in 2050 met 96 procent zijn gereduceerd. In 2030 al met 40 procent. Met het beleid van dit kabinet zal in dat jaar de reductie blijven steken op 12 procent, stelt het PBL. Om de 1,5 graad te halen, zou de uitstoot in 2030 al met 47 procent moeten zijn gekrompen en uiteindelijk negatief moeten worden. Uit een analyse van blijkt dat ook de partijen die niet in de regering zitten de Parijse doelstellingen niet halen. Ze gaan steevast uit van de 2 gradengrens. Slechts een enkeling heeft het over 1,5 graad. En dan nog ontbreken de middelen om dat te halen. Toch zijn de verkiezingsprogramma's van sommige partijen op het gebied van klimaatverandering stukken beter dan andere. VVD en CDA scoren ronduit slecht als het gaat om het halen van de klimaatdoelstellingen. De VVD schrijft: 'Deadlines voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen kunnen worden uitgesteld als er betere technieken opdoemen.' De belasting op auto's moet omlaag en de partij is tegen zo ongeveer alle maatregelen om klimaatverandering terug te dringen. Het CDA doet het ook slecht. Het partijprogramma gaat niet veel verder dan: 'Op grond van de klimaatafspraken in Parijs wordt ook van Nederland een extra inspanning gevraagd.' De PvdA scoort opvallend goed. De partij streeft naar een maximum opwarming van anderhalve graad en wil tal van maatregelen nemen. Na 2025 alleen nog emissieloze auto's, kolencentrales dicht, nieuwbouw klimaatneutraal in 2020, een minimumprijs voor CO2-emissierechten en terughoudendheid met nieuwe wegen. Een en ander moet worden vastgelegd in een klimaatwet. Ook GroenLinks heeft vergaande plannen om de opwarming tegen te gaan. CO2-uitstoot wordt duurder, kolencentrales moeten dicht, auto wordt belast naar mate hij vuiler is en meer rijdt, vliegtuigen worden belast en bussen moeten elektrisch gaan rijden. De SP wil net als de PvdA en GroenLinks een klimaatwet. Ook de socialisten willen de kolencentrales sluiten en de auto belasten op basis van het aantal gereden kilometers. D66 doet eveneens zijn best en heeft zelfs bepaald dat na 2025 alleen nog elektrische auto's mogen worden verkocht. De hoogte van de energiebelasting wordt afhankelijk van de CO2-uitstoot. Maar er wordt niets gezegd over het duurder maken van de uitstoot. In het verkiezingsprogramma van de PVV wordt het klimaat niet genoemd.
Bron(nen): De Volkskrant