Wordt Duitsland een wereldmacht?

Politiek
door Admin
vrijdag, 13 november 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Economisch is Duitsland een reus, en sinds de hereniging tussen Oost en West - onlangs herdacht - is het land in West-Europa op afstand het grootst als je kijkt naar de inwonersaantallen, en Duitsland ( 82 miljoen) vergelijkt met Frankrijk (60 miljoen), Groot-Brittannie (60 miljoen), Spanje (40 miljoen) en Italie (58 miljoen).
Maar voor de rest? Is Duitsland ook een toonaangevend land op het wereldtoneel?
Nee, eigenlijk niet. Hier is sprake van een zekere fletsheid en daar heeft menigeen ook op aangedrongen gezien de brute gebeurtenissen medio twintigste eeuw, maar omdat niets blijft zoals het is, is het de vraag welke nieuwe positie Duitsland zal innemen nu de laatste ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog zo'n beetje doof, blind en seniel zijn geworden. In ieder geval wil Angela Merkel een hoofdrol spelen in het klimaatdebat, zoveel is The Economist wel duidelijk. En verder? Ook denkbaar is dat Duitsland meer aandacht en energie aan Afghanistan zal geven -  waar het zich nu beperkt tot aanwezigheid in het relatief rustige noorden. Meer troepen richting Kabul mag dan ook niet worden uitgesloten. Ook is het denkbaar dat de delicate verhouding van het Westen met landen als Iran en Rusland door Duitsland zal worden aangegrepen om de rol van gidsland te vervullen. 
Hou het er op, zo profeteert The Economist, dat Merkel wat de buitenlandse politiek betref, niet zo kleurloos wil blijven als ze de afgelopen vier jaar is geweest.
Bron(nen): The Economist