‘Verpleeghuis van Jan Slagter onder vuur vanwege ondermaatse kwaliteit’

Het verpleeghuis dat Omroep Max-directeur Jan Slagter oprichtte als antwoord op de slechte zorg, ligt nu zelf onder vuur. Het Ben Oude NijHuis in Rotterdam blijkt aan zeven van de tien onderzochte normen grotendeels niet te voldoen. Het tehuis heeft een half jaar de tijd om orde op zaken te stellen, meldt actualiteitenprogramma EenVandaag, dat stelt een inspectierapport te hebben ingezien.

Zo hebben bestuur en management niet aantoonbaar in beeld wat goed en niet goed gaat in de zorgverlening en de organisatie van de zorg.
Ook op het gebied van medicatieveiligheid laat het tehuis steken vallen. Zo is er niet altijd een actueel medicatieoverzicht en wordt de controle op het toedienen van insuline en bloedverdunners niet altijd afgetekend. Dat aftekenen is nodig om overzicht te houden welke cliënt wanneer welke medicijnen heeft gehad.

De inspectie twijfelt niet aan de goede bedoelingen, wel aan de kwaliteit van de zorg