Sophie Wilmès nieuwe premier België

Sophie Wilmès, lid van de liberale MR, wordt de eerste vrouwelijke premier van België. Ze volgt als leider van de minderheidsregering haar partijgenoot Charles Michel op. Deze had vrijdag te kennen gegeven begin volgende maand te willen stoppen. Hij wordt op 1 december de nieuwe voorzitter van de Europese Raad. Tijdens een kabinetsvergadering is zaterdag besloten dat de Franstalige Wilmès (44), tot dusver minister van Begroting en Ambtenarenzaken, aan de koning zal worden voorgesteld als de nieuwe Belgische premier. De MR mag ook op haar huidige departement een nieuwe man of vrouw voordragen.