12 wetenschappelijk bewezen manieren om slimmer over te komen

Samenleving
zaterdag, 16 januari 2016 om 19:51
welingelichtekringen header 1
Ziehier 12 manieren om net wat slimmer over te komen dan je in werkelijkheid bent - ondersteund door resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
 1. Laat dat biertje maar staan
  Als je teveel gedronken hebt, kom je meestal niet al te intelligent over. Maar zelfs als je alleen gezien wordt met een biertje in je hand kan je al minder snugger lijken. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit van Michigan en de Universiteit van Pennsylvania. Vijf experimenten met 300 managers die foto's te zien kregen van potentiële kandidaten voor een baan, waarvan de ene helft een glas wijn en de ander helft een glas frisdrank vasthield, bleek dat de kandidaten met een glas wijn als beduidend minder intelligent en minder geschikt voor de baan werden gezien.
 2. Loop net zo snel als alle anderen
  Een studie van de Boston University toonde aan dat mensen eerder denken dat je dom bent als je sneller of langzamer loopt dan de mensen om je heen. Aan de studie namen 49 studenten deel, die keken naar films van drie verschillende mensen die óf langzamer óf net zo snel als de anderen óf langzamer liepen. Daarna moesten ze aangeven hoe competent en intelligent deze mensen overkwamen. Daaruit bleek dat mensen slimmer worden bevonden als ze dezelfde snelheid aanhouden als de rest.
 3. Draag een bril
  Mensen met een bril worden gemiddeld genomen als minder aantrekkelijk, maar wel als intelligenter gezien. In een onderzoek van de Universiteit van Wenen keken 76 deelnemers naar 78 afbeeldingen van gezichten - sommigen zonder bril, sommigen met een bril met een montuur en sommigen met een bril zonder montuur. Ze beoordeelden de gezichten op een aantal eigenschappen, zoals intelligentie en aantrekkelijkheid. Mensen met een bril (al dan niet met montuur) werden als intelligenter gezien dan mensen zonder bril. Maar die zonder bril werden aantrekkelijker gevonden dan die met een bril met montuur.
 4. Gebruik een initiaal in het midden van je naam
  Peter R. de Vries zou intelligenter overkomen dan Peter de Vries. Dat zijn de bevindingen van een Brits onderzoek. Behalve de intelligentie zou ook de sociale status van mensen met een extra initiaal in hun naam hoger worden ingeschat. Het onderzoek was gebaseerd op 7 studies over namen met en zonder initialen. In één van de studies beoordeelden 85 studenten de kwaliteit van een essay over Einsteins relativiteitstheorie. De naam van de auteur werd afgewisseld: David FPR Clark, David Clark, David F. Clark en David FP Clark. Het essay van David F. Clark werd als het beste beschouwd, maar overdrijf niet want dat van David FPR Clark kwam als slechtste uit de bus.
 5. Schrijf in eenvoudige taal
  Door het gebruik van moeilijke woorden lijk je niet slimmer. Zeker als je die dure woorden niet al te handig gebruikt. Breedsprakigheid kan ook averechts werken. Een studie uit 2012 van de Universiteit van Princeton omvatte een reeks van experimenten, waarbij studenten de samenvatting van een scriptie over sociologie met veel lange woorden te lezen kregen of een vereenvoudigde versie waarbij ieder woord van 9 letters of meer vervangen werd door een korter woord. De schrijver van de vereenvoudigde versie werd intelligenter bevonden.
 6. Gebruik grafieken
  Een studie uit 2014 van de Cornell Universiteit in Ithaca (New York) suggereert dat resultaten die gepresenteerd worden in een grafiek eerder als 'wetenschappelijk' worden gezien. In één experiment kregen twee groepen van elk ongeveer 30 mensen iets te lezen over een nieuw medicijn tegen een verkoudheid. Eén groep zag een staafdiagram ter illustratie van de resultaten en de andere groep niet. Van de groep die het diagram niet zag, geloofde 68% dat het medicijn zou helpen. In de groep met diagram was dit maar liefst 97%.
 7. Praat levendig
  Een monotoon verhaal klinkt saai. Als mensen uit een luidspreker precies dezelfde woorden horen, maar het klinkt een beetje sneller en luider, met minder pauzes en met meer variatie in het volume, zal de spreker als energieker, deskundiger en intelligenter beoordeeld worden. Dat schrijft de natuurkundige Leonard Mlodinow in zijn boek 'Subliminal: How Your Unconscious Mind Rules Your Behavior'.
 8. Maak oogcontact
  Een studie uit 2007 van de Loyola Marymount University in Californië toonde aan dat als je je gesprekspartner in de ogen kijkt, dit een sterk effect heeft op je vermeende intelligentie. In één experiment werden 182 studenten in paren verdeeld. De één kreeg de opdracht om zo intelligent en deskundig mogelijk te kijken en de ander kreeg geen instructies. De onderzoekers filmden de paren terwijl ze gedurende vijf minuten over een bepaald onderwerp praatten. Elke partner beoordeelde de ander op zijn intelligentie. Uit de opnames bleek dat studenten die de opdracht kregen om slim te kijken allerlei manieren gebruikten om dat over te brengen, maar de enige manier die hielp was om hun partner tijdens het gesprek in de ogen te kijken.
 9. Kleed je slim
  Onderzoek heeft aangetoond dat de kleren die we dragen van invloed zijn op de indruk die andere mensen hebben van ons kunnen. Zo worden onderwijsassistenten die formele kleding dragen door studenten als intelligenter - maar minder interessant - gezien dan hun casual gekleede leeftijdsgenoten. Uit een andere studie bleek dat mensen die een witte doktersjas dragen hoger scoren op tests die veel concentratie vereisen. De kleding die we dragen maakt dus niet alleen indruk op anderen, maar ook op onszelf.
 10. Glimlach
  Stop met het fronsen van je wenkbrauwen. In een studie uit 2014 van de Universiteit van Charles in Praag keken 160 deelnemers naar pasfoto's van 80 studenten en beoordeelden ze op verschillende eigenschappen, waaronder intelligentie. Er was een correlatie tussen de emoties (vreugde of woede) in de gelaatsuitdrukking en de inschatting van de intelligentie. Als iemand glimlachte werd hij/zij als intelligenter gezien dan wanneer iemand boos keek.
 11. Verwijder de piercings in je gezicht
  Piercings in je gezicht helpen niet om een intelligente indruk te maken. Tijdens een onderzoek uit 2012 van de Britse Anglia Ruskin Universiteit kregen 440 deelnemers foto's van een man en een vrouw met verschillende aantallen gezichtspiercings te zien en beoordeelden die op intelligentie en aantrekkelijkheid. Mensen met piercings werden lager ingeschat op beide eigenschappen; hoe meer piercings hoe slechter de indruk die iemand maakte.
 12. Wees grappig
  Een goed gevoel voor humor kan een teken zijn van intelligentie. In een kleine studie vroeg een psycholoog aan drie mannen om een grap te vertellen aan hun vrienden in een bar, terwijl aan de tafel ernaast een vrouw zat. Daarna kregen de mannen de opdracht om de vrouw te benaderen en haar telefoonnummer te vragen. De mannen die een grap vertelden werden door de vrouw als aantrekkelijker en intelligenter gezien. Ze hadden ook drie keer meer kans op haar nummer te bemachtigen.
Bron(nen): The Independent