Bevolking groeit met 102.000 inwoners

In de eerste drie kwartalen van dit jaar is de bevolking van Nederland met 102.000 inwoners gegroeid. Dat zijn er ruim 23.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar en bijna net zoveel als in heel 2018. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

Nederland telde volgens het statistiekbureau op 1 oktober 17.384.238 inwoners.

Vooral het aantal immigranten was hoger. Tot en met september vestigden zich 208.000 immigranten in Nederland, terwijl 121.000 emigranten vertrokken. Het migratiesaldo kwam daarmee uit op 87.000, bijna 20.000 hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast kwamen er 15.000 inwoners bij doordat er meer kinderen werden geboren dan er mensen overleden. Het aantal geboorten bleef op een vergelijkbaar niveau als in de eerste drie kwartalen van 2018, maar er stierven ruim 3000 mensen minder.

Het aantal immigranten met een achtergrond in Europa (exclusief Nederland) nam het sterkst toe. Migranten met een Poolse achtergrond vormen nog altijd de grootste groep. Tot en met september overtrof het aantal Poolse immigranten (bijna 21.000) het aantal emigranten (bijna 13.000) met ruim 8000, 1000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.