Leden D66 voor snelheidslimiet 90 kilometer

De leden van D66 willen dat de maximumsnelheid op snel- en autowegen omlaaggaat naar 90 kilometer per uur. De Tweede Kamerfractie van hun partij moet zich daar hard voor maken, bepaalden zij tijdens het partijcongres in Breda. Het voorstel komt uit de koker van de Jonge Democraten. Zij vinden een flinke verlaging van de snelheidslimiet noodzakelijk om de uitstoot van CO2 terug te dringen en om luchtverontreiniging en geluidsoverlast tegen te gaan. Ook de doorstroming en verkeersveiligheid zouden erbij gebaat zijn. Fractievoorzitter Rob Jetten van D66 noemde het voorstel eerder "wel erg radicaal". Ook het bestuur van de regeringspartij oordeelde negatief, maar de leden stemden toch in meerderheid voor. Het kabinet komt naar verwachting komende week met maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Een verlaging van de maximumsnelheid, landelijk of alleen rond kwetsbare natuurgebieden, ligt daarbij op tafel.