Nederland wordt (een beetje) conservatiever

Nederlandse twintigers en dertigers denken behoudender over zaken als abortus en euthanasie dan de generaties voor hen. Dat is een trendbreuk: tot nu toe werd ons land juist steeds progressiever. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Tilburg waar het AD over schrijft. ,

,Jongere generaties lijken een nieuwe structuur te zoeken om hun identiteit aan op te hangen", zegt socioloog Quita Muis. ,,Daarbij komen ze uit bij dingen van vroeger.'' In een onderzoek dat al decennia loopt is te zien dat Nederlanders die zijn geboren in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw over ethische kwesties iets conservatiever zijn dan bijvoorbeeld de babyboomers.

Zo vindt 8,1 procent van de twintigers en zelfs 11,5 procent van de dertigers dat abortus zelden of nooit te rechtvaardigen is. Bij vijftigers en zestigers ligt dat percentage iets boven de 7 procent. Quita Muis: ,,De trend dat Nederland alsmaar progressiever wordt, is duidelijk gestopt.''

Bron(nen):   AD