137 Franse vrouwen dit jaar al vermoord door hun man

De teller staat al op 137. Vrouwen in Frankrijk vermoord door hun boze/jaloerse/ontevreden man. Vorig jaar stierven 121 vrouwen door de hand van hun man. Veel meer dan in andere Europese landen.

Frankrijk een probleem heeft met vrouwenhaat en er is heel veel huiselijk geweld. 23 november zal er grootscheeps gedemonstreerd worden. Een organisator van de demonstratie: "Veel Franse mannen denken nog altijd dat hun partner hun eigendom is."

Marlene Schiappa, minister voor gendergelijkheid, denkt dat er iets mis is met de Franse cultuur. "Ik denk dat de Franse samenleving diep seksistisch is en het moeilijk is dat te veranderen" zegt ze tegen CNN. "Ik voer strijd om die cultuur te verbeteren en het te winnen van seksisme en vrouwenhaat. Maar het is waar: dat is heel moeilijk."