‘Meeste Kinderen maken zich zorgen over het klimaat’

Driekwart van de kinderen in ons land maakt zich zorgen over het klimaat, en een derde ligt er weleens wakker van. Dat concluderen Save the Children en kinderkrant Kidsweek na een rondvraag onder 800 kinderen tussen de 8 en 14 jaar.

Veel zorgen die voorbij kwamen, gaan over de stijgende temperatuur, het uitsterven van diersoorten, over vluchtelingen en over het broeikaseffect. Net zoals onder volwassenen zijn er ook jeugdige 'klimaatontkenners'. Een op de vijf vindt het 'overdreven' over hoe er over klimaatverandering wordt bericht. Het zijn vooral jongens die geen zorgen hebben over het klimaat. Op de vraag wie er schuldig is aan klimaatverandering, kwamen duidelijke antwoorden naar voren: rijke landen, multinationals en oliemaatschappijen.

Iets meer dan de helft zegt de laatste jaren minder lang onder de douche te staan. Een kwart zou best een week lang koud willen douchen als blijkt dat zij daarmee het klimaat kunnen helpen.

Van de 800 ondervraagde kinderen komen er 500 uit het kinderpanel van PanelWizard, de rest uit de lezersgroep van Kidsweek.