Bewezen: mensen in dure auto’s zijn vaker narcistisch en egoïstisch

Als een auto je afsnijdt, vlak achter je blijft rijden of veel te hard langs scheurt, is het niet zelden een BMW, Audi of Mercedes. Niet gek: een nieuwe studie wijst uit dat de bestuurders van dit soort auto's vaak asocialer en narcistischer zijn dan gemiddeld. Maar dat is niet het hele verhaal.

Eerder onderzoek wees al uit dat Audi- en BMW-rijders het vaakst een bekeuring krijgen. Ze trekken zich dus minder aan van de verkeersregels dan andere bestuurders.

Volgens een nieuwe studie, die in het vakblad ‘International Journal of Psychology’ verscheen, komt dat bij een aanzienlijk deel van deze chauffeurs door bepaalde karaktereigenschappen. Uit het onderzoek van onder meer wetenschapper Jan-Erik Lönnqvist van de Universiteit van Helsinki onder 1.900 mensen blijkt dat hoe egoïstischer, agressiever of narcistischer iemand is, hoe groter de kans is dat hij of zij een dure auto koopt. Het is niet de verworven rijkdom die de bestuurder asociaal maakt. Dat was hij altijd al.

Maar er is een tweede groep chauffeurs, want natuurlijk zijn ook genoeg mensen die een BMW, Audi of Mercedes rijden wel degelijk een 'heer in het verkeer'. Zij rijden gewoon een dergelijke auto omwille van de kwaliteit en zien de auto als een verlengstuk van zichzelf, concluderen de onderzoekers. Uit een soort perfectionisme willen ze dat hun auto perfect aansluit bij hun persoonlijkheid en smaak.