Dominees denken milder over de hel. Veel gelovigen nog doodsbang

Een van de pilaren onder het christendom was dat wie niet geloofde of fout geloofde voor eeuwig zou boeten in de hel. Uit een onderzoek waar het ND over bericht blijkt dat dominees veel minder dreigen en preken over de hel. En er zelf ook gemiddeld minder in geloven. Dat geldt niet voor hun gelovigen: die zijn juist meer in de hel gaan geloven.

In 2004 gaf nog 45 procent van de predikanten aan dat ze denken dat de hel een ‘eeuwigdurende, bewuste fysieke en geestelijke kwelling’ is. Dit jaar is dat percentage gezakt naar 28 procent. 

Dat blijkt uit een onderzoek onder predikanten en gelovigen dat in 2004 werd gehouden en nu is herhaald.

Wat opvalt is dat gemeenteleden traditioneler denken over de hel dan predikanten. Van alle ondervraagden gaf zeventig procent een traditioneel antwoord op de vraag wat de hel is: 36 procent zei dat de hel een ‘eeuwigdurende, bewuste fysieke en geestelijke kwelling’ is, en 34 procent zei dat de hel een ‘eeuwige scheiding van God’ is. 

Bron(nen):   ND  De Nieuwe Koers