‘EU-subsidies voor vleesreclame moeten stoppen’

Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier wil dat vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie een einde maakt aan Europese miljoenensteun voor reclamecampagnes voor vlees. Het "verouderde EU-subsidiebeleid" staat haaks op Nederlands beleid om de vleesconsumptie te ontmoedigen, stelt Wakker Dier, dat ook landbouwminister Carola Schouten per brief op de kwestie aanspreekt.

Er is volgens Wakker Dier een keur aan vleesreclames dat door de EU financieel wordt ondersteund. Sinds 2017 ging zo’n 60 miljoen euro subsidie naar de promotie van verschillende vleessoorten, waaronder rund- en varkensvlees, geiten- en schapenvlees en konijn. In november kende Brussel nog een subsidie toe van 4,4 miljoen euro voor een campagne van de Europese pluimveeverwerkende industrie die moet leiden tot een jaarlijkse groei van de kipconsumptie met 1,22 procent. De campagne begint dit jaar, duurt twee jaar en loopt in zes EU-landen waaronder Nederland.

Intussen probeert de Nederlandse overheid de vleesconsumptie vanwege de gezondheidseffecten juist te ontmoedigen, stelt Wakker Dier. Zo voerde het Voedingscentrum onlangs de campagne Er is meer dan vlees. Hetzelfde geldt voor de klimaatcampagne Iedereen doet wat, waarin de consument wordt gestimuleerd vaker alternatieven voor vlees te kiezen.

"Dit zijn perverse subsidies", zegt Anne Hilhorst van de organisatie. "Het ene subsidiepotje bestrijdt het andere en nationaal beleid staat hier recht tegenover Europees beleid. Nederland kan en moet veel strenger zijn op Europese subsidies."