Duitsland beslist vandaag over maximumsnelheid van 130

De Bondsraad, de Duitse Eerste Kamer, stemt vrijdag onder meer over een voorstel een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur op snelwegen in te voeren. De kwestie staat steeds ter discussie in het land waar heel hard rijden op de Autobahn door velen als een grondrecht wordt gezien. Het plan is in oktober gesneuveld in de Bondsdag, maar nu proberen voorstanders van een maximumsnelheid het via de Bondsraad. Die buigt zich vanaf 09.30 uur over een heleboel vraagstukken. De raad is een vertegenwoordiging van de deelstaten en het snelheidsinitiatief komt van Berlijn en Bremen. Duitse media betwijfelen of er onder de overige veertien deelstaten enthousiasme voor te vinden is. De Bondsdag kan in tegenstelling tot onze Eerste Kamer wetsvoorstellen doen.