Waarom blijven koppels in Gelderland veel vaker bij elkaar dan in de rest van het land?

In Noord-Holland worden de meeste echtscheidingen aangevraagd. In Overijssel en Gelderland blijven koppels juist het vaakst bij elkaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Daar zijn drie verklaringen voor volgens professor sociale psychologie Paul van Lange van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Aan RTL Nieuws legt hij uit: "Ten eerste is de bevolkingsdichtheid een belangrijke factor. Het heeft te maken met het feit dat vooral bij zichtbaar gedrag - waar scheiden ook onder valt - mensen zich in dunbevolkte gebieden meer aantrekken van hun sociale omgeving. Wij hebben ontdekt dat bij donaties die je doet bij huis-aan-huis-enquêtes bijvoorbeeld, je verschillen ziet tussen dunbevolkte gebieden en stedelijke omgevingen. In grote steden geven mensen minder bij collectes aan de deur dan in gebieden waar de bevolkingsdichtheid lager is, zoals op het platteland. Op het platteland kent men elkaar. Je reputatie is daar meer een issue. In steden ben je anoniemer. Als je gaat scheiden, loop je in een dorp het risico dat andere dorpelingen over je gaan praten, wat negatief voor je kan uitpakken. Mensen houden daar rekening mee als ze beslissingen maken. Het feit dat anderen jou negatief kunnen evalueren, jouw reputatie kunnen aantasten of op het spel zetten, dat idee heerst sterker in de omgeving van dorpen.

Wat ook heel belangrijk is, en een belangrijke voorspellende factor of een huwelijk zal slagen, is of beide partners het zich financieel kunnen veroorloven. In een stad als Amsterdam werken beide partners vaker, en kunnen zich daardoor beter veroorloven om uit elkaar te gaan - ondanks het feit dat Amsterdam een dure stad is. Dat vrouwen daar vaker financieel afhankelijk zijn, heeft overigens ook te maken met hun opleidingsniveau.

Tot slot speelt religie een veel grotere rol in Gelderland en Overijssel dan in een stad als Amsterdam. De kerkelijkheid is laag in Nederland, we gaan niet vaak naar de kerk. Maar het percentage mensen dat zichzelf als katholiek of protestant beschouwt is aanmerkelijk groter in Gelderland en Overijssel dan in Noord-Holland. Dat kan ook deels verklaren waarom normen tégen echtscheiden sterker zijn in Gelderland en Overijssel dan Noord-Holland, en zeker in Amsterdam, waar minder mensen geloven of lid zijn van een kerk. Dat men waarschijnlijk ook nog meer op elkaar let in Gelderland of Overijssel, maakt de werking van de norm alleen maar sterker. Het idee van je leven lang bij elkaar blijven, heerst daar meer dan in Noord-Holland.”