De ironie: Vitale beroepsgroepen smeken jarenlang om waardering

De mensen in de zorg, het onderwijs, de politie, jarenlang smeekten ze om een hogere beloning én meer waardering. Er is een coronavirus nodig om in te zien dat ze gelijk hebben. Hopelijk onthouden we ook na deze crisis, dat deze beroepsgroepen ‘vitaal’ zijn.

De lijst met ‘vitale beroepen’ was zo klaar. Mensen in sectoren als de zorg, transport en het onderwijs, mogen hun kinderen nog naar de kinderopvang brengen, omdat hun beroepen noodzakelijk worden geacht om de samenleving draaiende te houden. “Deze crisis leidt tot een ‘back to basic’-beweging. We gaan herbezinnen wat echt belangrijk is voor de samenleving,” stelt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen van Tilburg Universiteit in de Volkskrant.

“Als we straks allemaal virusvrij zijn, kunnen deze sectoren nog even fijntjes verwijzen naar deze lijst en hoe hard ze nu werken,” vervolgt Wilthagen. Of het helpt betwijfelt onderzoeker Monique Kremer van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR). “We hebben nu misschien een heel helder beeld van hoe belangrijk die sectoren zijn, maar als we straks in een crisis belanden, is het de vraag of we de financiële middelen hebben om daaraan tegemoet te komen. Het is een zure paradox.”

Bron(nen):   De Volkskrant