Honderdduizenden ‘gewone’ zieken niet behandeld wegens uitbraak corona

Wegens het coronavirus hebben huisartsen sinds 12 maart 360.000 patiënten minder dan normaal naar het ziekenhuis doorverwezen. Ook zijn behandelingen van naar schatting 290.500 mensen in het ziekenhuis niet doorgegaan na een doorverwijzing. Dat maakte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maandag bekend.

Volgens de NZa is het belangrijk dat gezondheidsschade en wachttijden voorkomen worden. Zij heeft met zorgaanbieders afgesproken dat de reguliere zorg in ziekenhuizen gefaseerd weer op gang moet komen. Mensen met de meest urgente zorgvragen moeten hierbij als eerste in het ziekenhuis terechtkunnen.

De focus ligt in eerste plaats op de meest noodzakelijke ziekenhuiszorg en wordt dan geleidelijk verbreed. Vanaf komende week vindt verder overleg plaats met de overige zorgsectoren, zoals onder meer thuiszorg en ggz.