Oproep om poster voor het raam te hangen op 4 en 5 mei

Op initiatief van het Centraal Joods Overleg (CJO), de koepel van joodse organisaties in Nederland, wordt een poster in de landelijke dagbladen afgedrukt. Mensen kunnen die op 4 en 5 mei voor het raam hangen. Op de poster staan de teksten 'ik herdenk' en 'ik sta stil bij 75 jaar vrijheid'.

Voor het initiatief kreeg het CJO steun van de Raad van Kerken in Nederland (RvK) en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). Ook het Nationaal Comité 4 en 5 mei reageerde enthousiast, aldus het CJO.

De poster verschijnt op 30 april in alle landelijke kranten. Uitzondering is NRC. In die krant verschijnt de poster op 2 mei. Ook komt de poster op de websites van de deelnemende organisaties.