Het profiel van coronapatiënten in het ziekenhuis? Heel oud zijn ze niet

In België is de balans opgemaakt. Wat blijkt? De helft van de opgenomen coronapatiënten is jonger dan 71 jaar. Van de ic-patiënten is de helft zelfs jonger dan 65.

De conclusies zijn gebaseerd op de actuele cijfers. Zo'n 70 procent van de opgenomen patiënten in België is meegeteld. De mediane leeftijd van de patiënten is 71 jaar, van de ic-patiënten 65 jaar en van de overledenen 82 jaar (de helft is jonger, de helft is ouder).

Gemiddeld werden zieken na vijf dagen van klachten opgenomen in het ziekenhuis. “Ze verbleven er gemiddeld een achttal dagen, met een uitschieter tot 84 dagen”, aldus viroloog Steven van Gucht.

“Dertien procent kwam op de dienst intensieve zorgen terecht. Daar was de verblijfsduur acht dagen, met een uitschieter tot 67 dagen. Van alle gehospitaliseerde patiënten is 22 procent overleden. Op intensieve zorgen was dat 42 procent.”

Mannen werden vaker ernstig zieken en stierven vaker. Verder bleken, zoals al bekend, een hoge leeftijd en onderliggende aandoeningen een belangrijke factor bij ziekte en dood door Covid-19.

Bron(nen):   HLN