Op de Islamitische school van de gestolen eindexamens is wel meer mis

Sinds in 2010 de sleutel van de kluis werd gestolen waarin de eindexamens worden bewaard stegen de eindexamenresultaten op de Rotterdamse scholengemeenschap Ibn Ghaldoun. Maar er was veel vaker slecht nieuws rond de school. Zo was, volgens een Rotterdamse wethouder, het onderwijs zo beroerd dat hij ouders adviseerde hun kinderen naar een andere school te doen. De diefstal van de eindexamens is volgens het AD dus de zoveelste affaire rond de Rotterdamse islamitische scholengemeenschap die eigenlijk al sinds de oprichting in 2000 onder vuur ligt. Ibn Ghaldoun is al in verband gebracht met
 • fraude met gemeenschapsgeld,
 • het met onderwijsgeld organiseren van bedevaartstochten naar Mekka, slecht onderwijs,
 • slecht en vaak wisselend bestuur,
 • het niet nakomen van de Leerplichtwet
 • overlast van leerlingen.
De diefstal lijkt te zijn gepleegd door twee leerlingen: een 18-jarig meisje uit Rotterdam en een 19-jarige jongen uit Maassluis. Zij worden er van verdacht een aantal eindexamens voor vwo, havo en vmbo te hebben ontvreemd uit de kluis van de school. Ze boden die te koop aan aan andere eindexamenkandidaten. De Rotterdamse gemeenteraad is, volgens het AD,  Ibn Ghaldoun na de zoveelste rel inmiddels goed zat. Leefbaar Rotterdam en VVD vinden dat de school dicht moet. De Rotterdamse onderwijs-wethouder Hugo de Jonge (CDA): 'De betrouwbaarheid van het examen en daarmee van het diploma van Ibn Ghaldoun staat op het spel.' Hij stelt de school 'stevige consequenties' in het vooruitzicht.

Bron(nen):   AD      

20 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Dead Silence

  Gaat u alleen lekker verder met uw geitenwollensokken approach, geloven in de goedheid van mensen. Helaas hebben we nog geen seculier onderwijs in dit land.

  • IwanovKapotjeplov

   Inderdaad. Van mij kunnen alle scholen met religieuze inslag worden opgedoekt. Alleen nog maar openbare scholen. Godsdienstonderwijs moeten de ouders die dat nodig achten maar zelf regelen, op eigen kosten.

   (in antwoord op Dead Silence)
   • zo maar iemand

    Volkomen mee eens!

    (in antwoord op IwanovKapotjeplov)
   • Calhoun84

    Waarom? Volgens mij is er niets mis met christelijk onderwijs. Er is ook niets mis met islamitisch of openbaar onderwijs, er is wel wat mis met Ibn Ghaldoun.

    Het opdringen van seculier onderwijs is net zo erg als het opdringen van de zondagsrust naar mijn idee.

    (in antwoord op IwanovKapotjeplov)
    • IwanovKapotjeplov

     Ik ben tegen christelijk/islamtisch/elke ander vorm van religieus onderwijs, waar ik via de belastingen aan mee moet betalen. Onderwijs dat grotendeels betaalt door de staat, behoort neutraal te zijn tov welke levensovertuiging dan ook.

     Zoals ik al aangaf ben ik niet tegen religieus onderwijs an sich, zolang dat maar door de belanghebbende zelf wordt verzorgd.

     (in antwoord op Calhoun84)
     • Calhoun84

      Dan zie ik nog steeds niet in wat het probleem is, christenen betalen toch ook mee voor openbaar onderwijs? Ik vind het persoonlijk een goede zaak dat we in Nederland de vrijheid hebben om hieruit te kiezen. Christenen hoeven hun visie niet op te dringen aan anderen maar niet religieuzen hoeven hun visie ook niet op te dringen aan gelovigen.

      Los daarvan is godsdienstonderwijs sowieso niet onbelangrijk, het helpt je om zaken in perspectief te kunnen plaatsen. Zeker wanneer het om geschiedenis gaat. Ik kan me er wel in vinden wanneer je zou zeggen dat bijvoorbeeld de schepping niet het enige mag zijn wat onderwezen moet worden, ook de oerknal moet onderdeel uitmaken van het lespakket. Hoe dat in het Nederlands christelijke onderwijs gaat weet ik niet, ik heb zelf op een openbare basisschool gezeten. (Wel met godsdienstonderwijs en humanistische vorming overigens)

      (in antwoord op IwanovKapotjeplov)
     • Genuine_Defector

      Onderwijs hoort ze veel mogelijk gestoeld te zijn op wetenschappelijke gronden, niet op leugens en bedrog.

      Dat religie de enige afwijking is en in onze samenleving openlijk leugens, onwaarheden en bedrog mag verspreiden, wil verder niet zeggen dat dat ook normaal is. Want dat is het niet. Eerder het tegendeel. Het is vrij onbegrijpelijk dat we onze kinderen leren niet te liegen en bedriegen, om vervolgens religie als enige uitzondering toe te staan inbreuk te maken op die principes. Dat hoort imho niet. In elk geval zeker niet in het onderwijs.

      Dat religie verder wel een belangrijke rol in onze samenleving speelde en speelt ben ik met u eens. En het is inderdaad voor een ieder goed daar weet van te hebben. Ook – of misschien wel juist – voor de ongelovige of atheïst. Maar daar heb je echt geen speciaal onderwijs voor nodig. Dat kun je gewoon op neutrale wijze integreren in andere vakken. Geschiedenis bijvoorbeeld. Of het volstrekt overbodige maatschappijleer.

      Het liefst zie ik geen enkele religie in onze maatschappij. Is het er toch, dan zie ik liever dat men pas vanaf hun 18e daarmee geconfronteerd wordt en zelf de keuze kan maken zonder dat dit vanaf de allereerste levensjaren wordt opgedrongen van bovenaf. En al helemaal niet vanuit het onderwijs, welk onderwijs dan ook.

      (in antwoord op Calhoun84)
     • Calhoun84

      Hoewel er natuurlijk geen bewijs is dat God bestaat is er ook geen onomstotelijk bewijs dat God niet bestaat. Ook zijn er nog steeds wetenschappers die de huidige wetenschap aan de Bijbel proberen te koppelen. Hoewel ik het met u eens ben dat onderwijs een wetenschappelijke basis moet hebben, heb ik er geen problemen mee wanneer christelijke kinderen daarnaast ook de Bijbelse visie onderwezen krijgen. Thuis en in de kerk worden deze kinderen al volgens de Bijbel opgevoed. Ik zou het bezwaarlijk vinden wanneer school hier dan tegenin zou gaan. Een levensbeschouwelijke opvoeding is een keuze van de ouders, niet van de school of de overheid.

      U geeft aan dat de Bijbel bestaat uit leugens, bedrog en onwaarheden. Hoewel de Bijbel geschiedkundig wel degelijk waarheden bevat zijn enkele zaken uit de Bijbel natuurlijk discutabel. Dat neemt echter niet weg dat het “verwerpen” van de Bijbel, of elke andere religie, niet betekent dat u de waarheid in pacht heeft. Probeer het verhaal eens om te draaien en christen zouden roepen dat alle scholen christelijk moeten zijn, of moslims die roepen dat alle scholen islamitisch moeten zijn. Dat zou net zo goed onbegrijpelijk zijn. En het mag duidelijk zijn dat de Bijbel voor christenen net zo goed de waarheid is als de seculiere wetenschap dat voor atheïsten en agnostici is.

      Laatste noot: De eerste zin van uw alinea lijkt toch te zeggen dat u uw visie op zou willen dringen aan mensen met een theïstische visie. Ik koester de vrijheid die wij in Nederland hebben om zelf uit te mogen maken wat voor geloof men aanhangt en hoe wij onze kinderen mogen opvoeden.

      (in antwoord op Genuine_Defector)
     • Genuine_Defector

      Ja, en zo kom je uiteindelijk op het verhaal van de Chinese theepot of het vliegende Spaghettimonster.

      En dat verzandt uiteindelijk in de discussie of god al dan niet bestaat en of dat bewezen moet of kan worden.

      En zo’n discussie is nutteloos en kent geen einde, weet ik inmiddels wel uit ervaring. Ik ga hem doorgaans ook uit de weg.

      In mijn eerste alinea zeg ik dat het zo hóórt te zijn, daarmee mijn eigen mening en visie implicerend. Als ik die zou willen opdringen, zou ik de term ‘moeten’ gebruiken.

      Ik heb geenszins de waarheid in pacht en dat wil ik ook niet pretenderen. Maar ik hecht wel waarde aan wetenschappelijke onderbouwing. De oerknal en de evolutietheorie kennen ook nog (vele) gaten en holen, maar toch zijn deze vele malen plausibeler dan het bestaan van een hogere entiteit. En al helemaal eentje die is bedacht door de mens en nog maar een paar duizend jaar oud is.

      Voordat de telescoop zijn intrede deed werd beweerd dat er een Chinese theepot in een baan rond de aarde vloog. “Waanzin”, zei de een. “Bewijs maar eens dat het niet zo is”, zei de ander. En zo ontstond een eeuwige en ongelijke discussie. De kans dat het daadwerkelijk zo was, was natuurlijk uitermate klein en eigenlijk te verwaarlozen. Dat geldt – inderdaad naar mijn eigen mening – ook voor het bestaan van god. Ik ben ervan overtuigd dat deze niet bestaat, maar ik kan dat niet aantonen of bewijzen. Dat is ook oneerlijk, want iets wat er niet is, kun je niet aanwijzen. Het is de eeuwige patstelling tussen geloof en ongeloof. Dat zal nooit doorbroken kunnen worden. Maar het rechtvaardigt in mijn ogen en naar mijn mening geen speciale behandeling van godsdienstonderwijs. Integendeel.

      Noot: herstel, het theepotverhaal is nieuwer dan ik dacht en stamt uit het telescooptijdperk:
      http://nl.wikipedia.org/wiki/Russells_theepot

      Doet verder niet af aan het argument zelf.

      (in antwoord op Calhoun84)
     • Calhoun84

      Inhoudelijk ben ik het met u eens, maar juist omdat het een eeuwigdurende discussie is zie ik niet in waarom men niet de vrijheid mag hebben om zelf te kiezen wat voor onderwijs men voor hun kinderen wil hebben.

      Eerlijk gezegd vind ik de vergelijk tussen het christendom en het spaghettimonster niet eerlijk. Hoewel ik de vergelijking snap is het geloof in de Bijbel of de Koran gebaseerd op een duizenden jaren oude overlevering en niet op een internetrage van een paar jaar terug. Deze discussie zou ook niet over de inhoud van het geloof moeten gaan, ik denk dat we wat dat betreft redelijk op één lijn zitten. Mij gaat het alleen om de vrijheid die mensen zouden moeten hebben om zelf te beslissen hoe hun kind opgevoed moet worden.

      (in antwoord op Genuine_Defector)
     • IwanovKapotjeplov

      Er wordt (in ieder geval door mij) ook nergens beweerd dat men niet de vrijheid mag hebben om zelf te kiezen wat voor onderwijs men voor hun kinderen wil hebben. Alleen dat dit extra religieuze onderwijs door de belanghebbenden zelf dient te worden verzorgd, en niet door de overheid. De overheid levert alleen de grootste gemene deler: het openbare onderwijs. De rest is aan de ouders.

      Eigenlijk is het op dit moment heel raar geregeld. Niet gelovigen , joden en christenen betalen mee aan het islamonderwijs van moslims, die geleerd wordt dat ongelovigen (= niet moslims) honden zijn.

      (in antwoord op Calhoun84)
     • Calhoun84

      Behalve dan dat de Koran ongelovigen geen aap noemt, dat is een misverstand. Mocht u er interesse in hebben dan is hier een artikel waarin dat weerlegd wordt:

      http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/86212-andersgelovigen-in-de-koran-zijn-het-varkens-en-apen.html

      Mocht u verzen hebben waaruit anders blijkt dan ben ik daar, oprecht, in geïnteresseerd.

      Wat de rest van uw verhaal betreft is dat natuurlijk uw mening en dat hoeft niet weerlegd te worden. Uw argumenten zijn valide, ik ben het er alleen niet mee eens.

      (in antwoord op IwanovKapotjeplov)
     • IwanovKapotjeplov

      U begrijpt het niet helemaal. Iedere belastingbetaler draagt bij aan het onderwijs. Dit onderwijs moet gelijk zijn voor ieder en zaken bevatten als rekenen, taal, aardrijkskunde, geschiedenis, etc.

      Dingen die religieuze groeperingen daar bovenop willen moeten ze dan zelf maar organiseren en betalen.

      Het onderwijs is dan in principe altijd openbaar en dat deel wordt door de staat gedragen, en de extra dingen die het onderwijs christelijk/islamitsch/vliegend spagettimonster/weet-ik-veel maken wordt door de religieuze stroming zelf verzorgd.

      Tegen godsdienstonderwijs dat deel uit maakt van de geschiedenis is in mijn ogen geen godsdienstonderwijs, maar gewoon een deel van de geschiedenislessen. Onder godsdienstonderwijs versta ik de kinderen te onderwijzen in een bepaalde religie om ze zo als leden van die religie in te kunnen lijven.

      (in antwoord op Calhoun84)
     • Calhoun84

      Ik begrijp u wel, ik ben het alleen niet met u eens. Zoals ik ook in mijn reactie op Genuine Defector heb geschreven geloof ik dat noch de seculiere wetenschap, noch de theïstische overtuiging antwoord kunnen geven op goddelijke vraagstukken. Zolang er nog geen onomstotelijk bewijs dat er geen God is, vind ik niet dat seculier onderwijs opgedrongen mag worden. Die opvoeding ligt bij de ouders en niet bij de school of de overheid.

      (in antwoord op IwanovKapotjeplov)
     • Genuine_Defector

      Maar moeten we dan ook in vliegende theepotten en spaghettimonsters gaan onderwijzen?
      Het is immers niet onomstotelijk bewezen dat die niet bestaan? En zo kan ik nog een paar miljard zaken verzinnen waarvan we de non-existentie niet kunnen bewijzen. Moeten we dat allemaal gaan onderwijzen?

      (in antwoord op Calhoun84)
  • JOHNN

   We hebben seculier onderwijs doodstille, dat heet: Openbaar Onderwijs.
   Er is dus niets mis met ons onderwijs, maar misschien moeten we wel het speciaal onderwijs eens onder een vergrootglas leggen. Taak voor de inspecties, maar daar zal wel op bezuinigd zijn…

   (in antwoord op Dead Silence)
 2. Pietje_Precies

  je verwacht het niet…….

 3. Robin

  Mijn mening is al jaren; geen overheidsgeld meer in speciaal onderwijs. Punt uit.

 4. een nederlander

  Sluiten die tent

 5. een nederlander

  Alle islamitische scholen sluiten gewoon iedereen naar openbaar onderwijs.

Reacties niet toegestaan