Rome, de vrouw en de wasmachine

De Paus komt in Welingelichtekringen bijna net zo vaak voor als Obama. Maar er komen uit Rome dan ook met regelmaat belangwekkende berichten.
Deze week vraagt de Engelse editie van de Osservatore Romano - dat is de krant die de Paus dient, zoals de Pravda Stalin diende - zich af wat het meest van invloed is geweest op de bevrijding van de vrouw. Zondag is het internationale vrouwendag en Het Vaticaan wil deze belangrijke dag uiteraard niet ongemerkt laten passeren. Vandaar de vraag: hoe komt het dat vrouwen zo vrij zijn geworden?
Het lange stuk in de pauselijke krant noemt drie mogelijke factoren. Het zou de pil kunnen zijn, het recht op werk  of de uitvinding van de wasmachine.
Het artikel, met als kop "The Washing Machine and the Liberation of Women - Put in the Detergent, Close the Lid and Relax," houdt het op de laatste mogelijkheid.
De Osservatore: "Het is een verhit debat. Sommigen zeggen dat het de pil is, anderen het recht op abortus, weer anderen het recht op werk buitenshuis; maar echt ingrijpend was de wasmachine."

Bron(nen):   Reuters