Experts: Dit moet er veranderen aan de coronamaatregelen

Het ministerie van Volksgezondheid gaat kritisch terugkijken op de lockdownmaatregelen van de afgelopen maanden: Wat moet er anders? En hoe voorkomen we een tweede golf in het najaar? Daartoe is een groot aantal deskundigen uitgenodigd voor zogenoemde experttafels.

Ter voorbereiding hebben zij een schriftelijke bijdrage aangeleverd, die de NOS in handen kreeg. Dit zijn de belangrijkste adviezen:

  • Meer onderscheid tussen coronamaatregelen in de buitenlucht en in binnenruimtes
  • Neem de maatregelen zo lokaal en regionaal mogelijk
  • Test meer en sneller, deel uitslagen sneller en gebruik efficiëntere communicatiemethoden dan bellen
  • Communiceer veel meer dat het om tijdelijke maatregelen gaat in plaats van om het 'nieuwe normaal'
  • Houd weer regelmatig persconferenties op televisie
  • Leg de nadruk minder op verboden en meer op het aanleren van gewoonten, zoals vaker handen wassen
  • Probeer jongeren actief te betrekken en organiseer voor hen activiteiten
  • Betaal het zorgpersoneel beter
  • Zet niet alleen medische kennis, maar ook andere wetenschappelijke en ervaringskennis in

Bron(nen):   NOS