Machtsstrijd in de protestantse kerk

Een strijd om de macht is niet ongebruikelijk bij organisaties in doodsnood. Men denke aan de snelle opvolging van leiders voor de val van de Berlijnse  muur, of aan de nog snellere wisselingen van de wacht in de Führerbunker in de laatste week van april 1945.
Misschien verklaart dat de plotselinge machtsstrijd binnen de PKN, de protestantse Kerken in Nederland, met 2,3 miljoen leden, de op een na grootste kerk van ons land.
Vandaag zal de kerk achter gesloten deuren kiezen uit twee kandidaten voor het leiderschap. Normaal wordt de praeses, de machtigste man, gewoon gekozen uit een voordracht van een. Zo niet nu. Er zijn nu twee kandidaten. De officiële, dominee De Zeeuw, en een tegenkandidaat, dominee Verhoeff.
Doorgaans stelt het synodebestuur een kandidaat voor. Het is vrij uitzonderlijk dat vooraf al een tegenkandidaat bekend is; en zeker ook dat hij zo’n grote steun onder de synodeleden heeft.
De Zeeuw (45) is van gereformeerde huize. Hij is in Zeeland vooral bekend als schrijver van liederen, cantates en zelfs hele musicals .‘Dominee-dichter? Ach, zo wordt het weleens gezegd. Maar ik ben gewoon predikant.’
Een van zijn bekendste liederen, Het is de vraag of wij bestaan, is een reactie op de bestseller van de atheïstische predikant Klaas Hendrikse, die net als De Zeeuw ook in Zierikzee predikt en die beweert dat God niet bestaat. De Zeeuw wil niet met hem discussiëren over het bestaan van God. ‘Het is relevanter dat wij als mensen mogen bestaan en wat dat heeft te betekenen.’
De hervormde dominee Verhoeff (41) deinst er niet voor terug om met krachtige taal in verzet te komen tegen de standpunten van de bestuursleden (het zogeheten moderamen) van de PKN. Verhoeff was eerder voorzitter van Op Goed Gerucht, een beweging van theologen uit ‘het midden van de kerk’ die twee jaar geleden in Trouw werd beschreven als de club van ‘vrolijkste dominees van Nederland’.
Hij heeft vrijzinnige opvattingen over homoseksualiteit en vrouwelijke ambtsdragers in de kerk en heeft zijn gemeente in Alkmaar omgedoopt tot missionaire gemeente.
Bron: De Volkskrant

Bron(nen):   Nederlands Dagblad