Tuig

Het is mooi om in een land te leven dat van alles het beste hoopt. Het zal wel het resultaat zijn van duizend jaar kerstening. Maar je kunt het overdrijven. 
De Amsterdamse Diamantbuurt wordt al jaren geteisterd door tuig dat andere mensen dwingt zich aan hen aan te passen; als ze tenminste niet de buurt uit willen worden gepest, want dat gebeurt hen die zichzelf blijven. Ook wordt er in de beurt al jaren gestolen, geslagen en bedreigd. Dat heeft geleidt tot extra zorg voor de probleemgezinnen. 
Het Parool meldt vandaag dat alle die goede wil van de autoriteiten en hulpverleners tot niets heeft geleid. Integendeel. Een harde kern van jonge criminelen uit de Diamantbuurt in Amsterdam pleegt steeds zwaardere misdrijven, zo zegt de krant.  
De groep heeft inmiddels gewapende overvallen in heel Nederland op haar naam staan. Doordat hun ouders en zijzelf weigeren mee te werken aan de hulp die hen wordt geboden, staat de overheid machteloos. Gezinnen dwingen mee te werken aan hulp, kan met de huidige wetten niet. De lastige hangjongeren zijn nu, begin twintig inmiddels, uitgegroeid tot zware criminelen. Hun jonge broers treden in hun voetsporen. 
Leen Schaap, chef van de politie in Amsterdam-Zuid: "Jongens die vorig jaar nog op straat hingen, plegen nu in het hele land gewapende overvallen en bedrijfsinbraken. De enorme hulpverleningsoperatie die de laatste jaren is opgezet, is heel mooi, maar in de gezinnen waar het echt om gaat, komen we niet binnen en blijft het steeds ernstiger mis gaan. Dan moeten we vaststellen dat de oeverloze hulpverlening op de huidige manier kansloos is."

Een lezer voegde een interessante link toe waaruit de visie van Groen Links blijkt over de problemen in de Diamant Buurt.
Geschreven op vrijdag 11 april 2008:
"Het gaat de laatste jaren beter in de Diamantbuurt, de bewoners bevestigen dat er vooruitgang is geboekt en door het goede zicht van het stadsdeel op risicojongeren was de politie in staat om de rotte appels uit de mand te halen.  Natuurlijk bestaan er nog steeds problemen, maar de overlast is verminderd en er is een behoorlijke vooruitgang geboekt met het op de rails krijgen van jongeren.
GroenLinks ziet de arrestatie van de harde kern van de groep jonge criminelen als een succes van het beleid van het stadsdeel, waarbij de rotte appels gescheiden worden van de meelopertjes. GroenLinks vindt dat het bestrijden van radicalisering niet uitsluitend op moslims gericht zou moeten zijn. GroenLinks vindt een eenzijdige focus op moslims stigmatiserend en incompleet. GroenLinks wil een bredere aanpak waarbij ook segregatie, discriminatie en het gebrek aan sociaal vertrouwen aangepakt worden. Anders zijn we vooral met symptoombestrijding bezig.

Bron(nen):   Het Parool  De visie van Groen Links  Elsevier: Politiek gaat Marokkanen aanpakken