Valt mee: 15 procent jongeren onder de 25 is te zwaar

Zo’n 15 procent van de jongeren tussen 2 en 25 jaar is te zwaar, 3 procent heeft zelfs last van ernstig overgewicht. Maar als je het die jongeren zelf vraagt, vinden ze bijna allemaal dat ze in goede gezondheid verkeren. Dat blijkt uit woensdag naar buiten gebrachte cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Jongeren uit huishoudens met een lager inkomen hebben meer overgewicht en gaan ook vaker naar de huisarts dan jongeren uit gezinnen met een hoger inkomen. Hoe lager het inkomen, hoe vaker overgewicht voorkomt bij jongeren.