Kerk hield opstappen ontuchtcommissie stil

De rooms-katholieke kerk heeft in 2008 het opstappen van de  onafhankelijke commissie Hulp en Recht – die ontuchtmeldingen in de kerk moest onderzoeken – stilgehouden. 
De commissie stapte op omdat de kerk  de spelregels van het klachteninstituut veranderde, waardoor de positie van ontuchtslachtoffers verslechterde. Voormalig commissievoorzitter Yvo van Kuijck: ‘De commissie kreeg de indruk dat het veel belangrijker werd om ook de kerk te beschermen tegen allerlei aansprakelijkheidsrisico’s. Daardoor stond de positie van het slachtoffer niet meer centraal en dat was het uitgangspunt.’  
Jaarlijks worden bij Nederlandse kerken zo’n veertig meldingen van seksueel misbruik door geestelijken geregistreerd. Het gros van de meldingen wordt door de kerken intern opgelost, zonder tussenkomst van de rechter of het Openbaar Ministerie.
Slechts bij uitzondering worden geestelijken naar aanleiding van klachten uit hun ambt gezet. Vaak volgt een (tijdelijke) schorsing of overplaatsing.

Bron: de Volkskrant