Neo-nazi moet op zijn woorden letten

In Duitsland is het bij grondwet verboden dat mensen gebruik maken van nazi-slogans. Zo is de uitdrukking 'Blut und Ehre' strafbaar. Kan een geldboete van 4.200 euro opleveren.
In een recent arrest heeft het Bundesgerichtshof In Karlsruhe dit nog eens bevestigd, maar is een uitzondering gemaakt voor vertalingen van de Hitler-spraak. De uitdrukking 'Blood and Honour' is wel toegestaan en de verwachting is dat extreem rechtse bewegingen hiervan dankbaar gebruik zullen maken.
Met deze Engelstalige tekst liep een jonge Duitse neo-nazi op zijn t-shirt rond en naar nu blijkt, is dat niet verboden. Er waren al meer manieren om de wetgever te omzeilen. Zo zijn er ook t-shirts met daarop de tekst 'Combat 18.' Waarbij de 1 naar de eerste letter van het alfabet verwijst, de A, en de achtste letter naar de H.
Wat de Engelse taal inzake de Hitlersprache betreft, zijn de rechters uit Karlsruhe streng in de leer. In een niet-Duitse taal hebben Nazi-slogans hun karakteristieke betekenis verloren, zo beweren ze, en is er sprake van een zekere vervreemding waarbij het Duitse recht niet van toepassing is.
Met andere woorden: eigen taal eerst.

Bron(nen):   Der Spiegel