Nazi-sporen in Caïro

De Duitse politie in Baden-Baden heeft bevestigd dat de koffer met brieven, gevonden in Caïro, afkomstig moet zijn van Albert Ferdinand Heim, lange tijd voortvluchtig nazi en dokter in een concentratiekamp. Heim werd vele jaren gezocht en is in 1992 overleden.
Afgaande op de inhoud van de koffer (persoonlijke brieven, financiële zaken, medische documenten – zie foto) moet Heim zich vele jaren in Egypte hebben opgehouden. Duitse onderzoekers reisden vorige maand naar Egypte om zich van de echtheid van de documenen te vergewissen. In 1963 moet Heim Duitsland zijn ontvlucht, juist toen de politie op het punt stond hem te arresteren.
Heim had een gruweijke reputatie als kamparts in conentratiekamp Mauthausen waar hij gevangenen opereerde zonder verdoving of anderen injecteerde met gif. Ook spoot hij benzine in andermans hart.
Eenmaal in Egypte, heette hij Tarek Hussein Farid en bekeerde hij zich tot de islam. Onder deze naam is ook een certificaat gevonden waarin Hussein Farid is dood verklaard, maar sporen van zijn stoffelijke resten zijn nooit gevonden.
Als Heim nog leefde, zou hij nu 95 zijn geweest.

Bron(nen):   The New York Times