De opzienbarende eerste zes maanden van Franciscus

Hij heeft een Renault 4 om zich binnen het Vaticaan te verplaatsen, hij gruwt van de poenige kant van de kerk, hij bemoeit zich volop met politiek en belt mensen in nood zelf op. Wat het wordt met de nieuwe paus valt nog niet goed te zeggen, maar dat hij een stijlbreuk betekent met de mannen voor hem staat vast. Een video-impressie van de eerste zes maanden  

6 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. DiscuJohn

  Dit geeft mij een goed en hoopvol gevoel.

 2. Karel Kritisch

  De bijbel staat er vol mee. Rijk in geld, arm van geest. Tegen hebzucht en voor solidariteit, verantwoordelijkheid voor elkaar. Enkele voorbeelden..
  Marcus10: 21-27,31. “En Jezus zag hem aan, kreeg hem lief en zeide tot hem: In een opzicht schiet gij tekort. Ga alwat gij hebt verkopen en geef het aan de armen; dan zult gij een schat in den hemel bezitten; en kom dan, volg mij. Toen ging hij, verslagen door dit woord, bedroefd heen; want hij had veel bezittingen. Nu zag Jezus rond en zeide tot zijn leerlingen: Hoe zwaar zal het hun vallen die vermogen hebben in het Koninkrijk Gods te komen. En toen de leerlingen verbaasd waren over zijn woorden, hervatte Jezus: Kinderen, hoe zwaar valt het in het Koninkrijk Gods te komen! Het is lichter dat een kameel door het oog van een naald gaat dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnenkomt. Nu waren zij nog meer ontsteld en zeiden tot elkander: Maar wie kan dan behouden worden? En Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alles is mogelijk bij God… Maar vele eersten zullen laatsten zijn en laatsten eersten.”

  Timoteus 6: 10 – 12. “Want de geldgierigheid is de wortel van alle kwaad. Door zich aan haar over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zichzelf vele smarten op den hals gehaald. Maar gij, mens Gods, wacht u daarvoor; jaag naar gerechtigheid, vroomheid, geloof, liefde, geduld, zachtmoedigheid”

  Jeremia 5: 27-29. “zij (zijn) groot en rijk geworden. Zij zijn vet geworden, zij glinsteren; recht verschaffen zij niet, ook niet aan den wees, en zij helpen de armen niet aan hetgeen hun toekomt. Zou ik zulke dingen niet straffen? spreekt de Heer?”

  • DiscuJohn

   Aan ons de uitdaging dit in ons leven op een realistische wijze te integreren.

   Overigens: Als rijk alles aan arm geeft, is arm rijk. Die nieuwe rijken zouden vervolgens aan de nieuwe armen moeten geven, etc, etc. Dit lijkt wel het continu rondpompen van geld waar onze overheden zo goed in zijn….

   (in antwoord op Karel Kritisch)
   • Karel Kritisch

    Hahah 🙂
    Het gaat erom dat men zich niet verblind door hebzucht. Dat men de medemens ook ziet staan en over solidariteit. Dat mensen dezelfde rechten hebben en niet alleen de rijken. Een eerlijkere verdeling van de middelen. En geld niet belangrijker zou moeten zijn dan een schoon milieu, vriendschappen, familiebanden, medeogen, naastenliefde. Hebzucht is een wortel van het kwaad.

    (in antwoord op DiscuJohn)
 3. catchit64

  Geweldige man volgens mij.
  Staat positief in het leven en ik denk dat ie ook met de vuist op tafel durft te slaan.

 4. Pim Pandoer

  Ook de gebeds- en vastendag voor Syrie van vorige week heeft vruchten afgeworpen. Men kan nu zeggen: ‘het is normaal dat de VS toegaf’, maar dat was toen allerminst het geval.

Reacties niet toegestaan