Zijn psychiaters gekker dan mensen?

Het feit dat het nou juist een psychiater was die 13 mensen doodschoot, brengt Slate tot de vraag: zijn psychiaters, en dokters in het algemeen, gekker dan mensen?
Het antwoord is - voorzichtig - ja. Het aantal zelfmoorden in de VS onder mannelijke dokters ligt 40 procent hoger dan gemiddeld, en vrouwelijke dokters benemen zichzelf 140 procent vaker het leven.
Dokters zijn ook veel vaker depressief, en dat leidt, in combinatie met het feit dat ze gemakkelijk toegang hebben tot medicijnen, tot ongelukken. Of onder doktoren psychiaters dan weer vaker zelfmoord plegen en in de war zijn is moeilijk te beantwoorden, omdat daarnaar weinig onderzoek is gedaan. 
Er is alleen bekend dat vrouwelijke psychiaters veel vaker dan gemiddeld uit gezinnen komen met psychische problemen en dat vrouwelijke psychiaters veel vaker depressief zijn dan vrouwelijke artsen in het algemeen.

 

Bron(nen):   Slate