Veel meer zelfdodingen in Nederland sinds begin van de crisis

In de afgelopen vijf jaar is het aantal zelfdodingen sterk toegenomen. Vooral onder westerse allochtonen en autochtonen is zelfdoding gestegen. Bij niet-westerse allochtonen bleef zelfdoding op een laag niveau stabiel. Zelfdoding komt het minst voor onder personen van Turkse en Marokkaanse herkomst. In 2008 maakten nog 1 353 mensen een einde aan hun leven, in 2012 is dat aantal gestegen naar 1 753 mensen. Dat is een toename van 30 procent. Ook relatief is de stijging van de sterfte door zelfdoding waarneembaar. Ruim twee derde van de sterfgevallen door zelfdoding betreft mannen. De stijging deed zich vooral voor onder westerse allochtonen, in mindere mate onder autochtonen. Onder niet-westerse allochtonen bleef het zelfdodingcijfer stabiel. Uit deze cijfers, afkomstig van het CBS, valt niet op te maken wat de reden is waarom meer mensen een eind aan hun leven maken. Feit is wel dat de stijging begon in het jaar dat ook de economische neergang begon

Bron(nen):   CBS