‘Lerarentekort voortgezet onderwijs stijgt tot 1700 voltijdbanen’

Ruim een derde van de vacatures in het voortgezet onderwijs geldt nu al als ‘moeilijk vervulbaar’ en over tien jaar is er een tekort aan 1700 extra voltijdbanen. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb) na onderzoek.

Volgens de bond zijn de huidige tekorten aan leraren niet precies bekend. "Vooral omdat scholen houtje-touwtje de gaten vullen. In het voortgezet onderwijs gebeurt dat met name door het inzetten van onbevoegden, in het basisonderwijs met name door directieleden, intern begeleiders en onderwijsassistenten voor de groep te zetten", stelt de Onderwijsbond.

Het werkelijke lerarentekort is door die noodsprongen volgens de AOb veel groter dan uit de officiële cijfers blijkt.

Ook in het basisonderwijs blijven de lerarentekorten volgens de bond enorm. "De zij-instroom neemt hier weliswaar toe, maar de leerlingenaantallen ook. Over vijf jaar wordt er op basisscholen officieel een extra tekort van 1439 voltijd-leraren verwacht, bovenop de huidige situatie". Dat tekort concentreert zich vooral in de Randstad en Almere. "De situatie in het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs is en blijft alarmerend", concludeert de AOb.