Eerste kind halveert inkomen moeder in de zeven jaar na de geboorte

Het krijgen van een eerste kind kost een moeder in Nederland 46 procent van haar inkomen in de eerste zeven jaar na de geboorte. De geboorte van de eersteling heeft geen noemenswaardig effect op het inkomen van vaders. Dat blijkt uit onderzoek naar de inkomens van meer dan een miljoen ouders die tussen 2006 en 2009 een baby hebben gekregen, schrijft het FD.

De belangrijkste reden voor de inkomensdaling is dat de moeder minder uren gaat werken. Het aantal vrouwen dat werkt en het uurloon dalen weliswaar ook, maar in veel mindere mate. Bij de vader is een minieme daling van de arbeidsparticipatie en gewerkte uren te zien, maar doordat hun uurloon stijgt, is het effect op hun inkomen nihil.

Het inkomen van vrouwen die regelmatig naar de kerk gaan daalt sterker dan gemiddeld. Dat van allochtone vrouwen juist minder sterk.

Bron(nen):   FD.nl