Blanke Amerikanen verliezen meerderheid

Het volgende bericht is waarschijnlijk koren op de molen van de Ku Klux Klan en andere racistische groeperingen in Amerika.
Als de immigratie in hetzelfde tempo doorgaat of zelfs iets afneemt, zijn blanke Amerikanen al rond 2050 in de minderheid. Als de immigratie versnelt dan kan het in 2040 zelfs al zover zijn. 
Dat voorspelt althans het Amerikaanse Census Bureau, een overheidsinstelling die zich bezig houdt met volkstellingen. Vandaag de dag is het aantal blanke Amerikanen (non-Hispanic whites) nog twee-derde van de bevolking.
Als Amerika het helemaal zonder nieuwe immigranten zou doen, zou het aantal blanken in 2050 nog wel een meerderheid vormen. Die meerderheid zal echter bestaan uit oudere mensen. Van de bevolking onder de 5 jaar zou de meerderheid niet-blank zijn. Door de vergrijzing zullen - zelfs met een complete immigratiestop - op den duur de 'non-Hispanic whites' een minderheid vormen. 
De meerderheid van de immigranten naar de VS komt uit Mexico. De laatste tijd neemt het aantal immigranten af, vooral doordat er door de recessie minder werk voor ze was.

Bron(nen):   The New York Times