Ook in buurlanden wordt Kerstmis geen groot feest

Ook in buurlanden van Nederland wordt Kerstmis dit jaar als gevolg van het coronavirus geen groot feest met familie en vrienden. Zowel België als Duitsland houden het aantal mensen dat huishoudens mogen ontvangen beperkt.

Belgische huishoudens mogen per persoon één knuffelcontact van buiten het huishouden uitnodigen. Maar als het huishouden uit meerdere mensen bestaat, mag er toch maar één gast tegelijk worden ontvangen. Het andere knuffelcontact moet dan op een ander moment langskomen. Alleenstaanden mogen tijdens de kerstdagen twee nauwe contacten tegelijk ontvangen. De avondklok vanaf 22.00 uur tot 06.00 uur blijft tijdens de feestdagen gelden

Duitsers kunnen tijdens de kerstdagen genieten van enigszins versoepelde coronamaatregelen. Huishoudens mogen maximaal vier familieleden of vrienden ontvangen. Kinderen tot veertien jaar tellen niet mee. De regel dat bezoek maar van een en hetzelfde andere huishouden mag zijn, geldt even niet. Wel drongen de autoriteiten erop aan om de contacten tot een absoluut minimum te beperken in de vijf tot zeven dagen voor kerst. Zo konden Duitsers een "beschermingsweek" creëren.