Wie is Abdul Farouk Abdulmutallab precies?

Abdul Farouk Abdulmutallab is, afgaande op zijn afkomst en welstand, niet wat je noemt een doorsnee-terrorist. 
De wereld lag aan zijn voeten en op bijgaande foto ziet u zijn Londense onderkomen in Mansfield Street (waarde: 2 miljoen pond) waar hij als student verbleef. Maar in plaats van te genieten van de rijkdom die hem omgaf, stopte hij 80 gram explosieven in zijn onderbroek en probeerde een vliegtuig met 278 passagiers op te blazen.
The Independent on Sunday schrijft vandaag een profile waarin gepoogd wordt zijn leven te reconstrueren. Abdulmutallab, 23, studeerde 3 jaar lang in Londen en leidde bepaald niet het leven dat leek op dat van andere al-Quaida-fanaten.
Abdulmutallab’s vader, Umaru, is de voormalige minister van  Economische Zaken van Nigeria. Eerder deze maand trad hij terug als bestuursvoorzitter van de First Bank of Nigeria en hij geldt nog steeds als een toonaangevende adviseur van grote Nigeriaanse ondernemingen. Hij kreeg ook meerdere onderscheidingen voor zijn verdienstelijke werkzaamheden. Hij zegt nu dat hij plannen had om naar de politie te gaan om verslag te doen van de extremistische opvattingen die zijn zoon sinds zes maanden debiteerde.
Inmiddels is de Londense politie het woonadres van Abdulmutallab aan het uitpluizen en zette daartoe de buurt af, met langs de stoeprand menige Rolls-Royce, Jaguar en Mercedes.
Een Londense studiegenoot herinnert zich geen fanatieke opvattingen van de kerst-terrorist. Wel gold hij als bijzonder gelovig en knielde hij met grote regelmaat voor het gebed. 
Na zijn studie lukte het hem niet meer om naar Londen terug te keren (geen visum). Inmiddels zou hij zijn contact met z’n familie min of meer hebben verbroken en reizen hebben ondernomen naar Egypte en Dubai. 
Vlak voor de aanslag in het vliegtuig zou Abdulmutallab 20 minuten op het toilet hebben gezeten. Teruggekeerd op zijn plaats, klaagde hij over een ontstoken keel en deed een deken om zich heen. Daarna hoorden omstanders een soort van ontploffing.

Bron(nen):   The Independent