Op rooftocht door Port-au-Prince

In de Angelsaksische media bestaat een enorm aanbod van artikelen over de toestand op Haïti. Hier is gewoon de oude reflex zichtbaar: ramp gebeurd? We zitten bovenop het nieuws.
Het lijkt ons goed als u even laat weten of Welingelichte Kringen de hoeveelheid stukken over Haïti moet opvoeren, want dat is op zich goed mogelijk. Of dat we eens per dag een stel links geven die u naar bijzondere bronnen voert. 
Graag uw aandacht voor bijgaande foto van slechte kwaliteit, een gruwelijk plaatje. 
De aardbeving op het eiland maakt het allerslechtste in de mens los. Het oude stadscentrum van Port-au-Prince is volgens CBS veranderd in een war zone.
Terwijl her en der lijken op straat liggen of mensen liggen te sterven, gaan bendes door de stad met grote manchetes, op jacht naar voedsel. Van enig centraal gezag is geen sprake en de grootste messen hebben het laatste woord.

Bron(nen):   CBS TV