Discussie over Frans boerkaverbod

Een interessante kwestie in Frankrijk. Daar diende parlementslid Jean-Francois Copé deze week een wetsvoorstel in waarin staat dat 'niemand, in openbare ruimtes of op straat, kleding mag dragen waarvan het effect is dat het gezicht bedekt wordt.'
Copé is de voorzitter van de regerende UMP partij. Hij is bereid in de wet een uitzondering op te nemen voor feestdagen zoals carnaval. Als de wet aangenomen wordt is Frankrijk het eerste Europese land waar een totaal verbod op gezichtsbedekkende kleding van kracht wordt, zoals het alles bedekkende kledingstuk dat wij als een niqab kennen. Het lijkt erop alsof het voorstel breed gedragen gaat worden. President Sarkozy zei vorig jaar al dat de niqab niet welkom is op Frans grondgebied.
Frankrijk heeft sinds de revolutie een lange traditie van secularisme en een strikte scheiding tussen kerk en staat. Het land verbood haar ambtenaren al eerder kruisjes en andere geloofstekenen te dragen. Maar Sarkozy ziet de niqab niet als een uiting van geloof. De niqab is volgens de president een symbool van onderdrukking van vrouwen. Veel Franse moslims zijn het blijkbaar met hem eens. Velen zeggen dat noch de boerka noch de niqab een uiting van de islam is, volgens het heilige boek. 'Deze kledingstukken zijn een invasie van Salafisme,' een ultraorthodoxe stroming binnen de islam.
Voor Frankrijk is een verbod op kleding controversieel.
Velen, waaronder de Franse socialisten, zijn bang dat een verbod radicale moslims juist in de kaart zal spelen. Anderen menen dat vrouwen, die toch al van huis uit gedwongen worden het ding te dragen, nu ook nog eens beboet worden als ze boodschappen gaan doen. Frankrijk zou het eerste land zijn dat zijn politie afstuurt op vrouwen die eerder slachtoffer dan dader zijn.’ Een verbod is ook in strijd met liberale beginselen en de vrijheid van expressie, die beide in Frankrijk erg hoog aangeschreven staan. Momenteel is een parlementaire commissie in Frankrijk bezig zich over de kwestie te buigen. Mogelijk is een verbod op de kleding in strijd met internationale wetgeving. Sarkozy is dus voor het verbod, maar lijkt voorlopig zijn vingers niet te willen branden: hij doet geen uitspraken over de wet voordat het parlement gestemd heeft en er een wettekst ligt.

Bron(nen):   Le Figaro  The Economist